Commenting on the possible effects of Work-Life Balance Directive (in Polish)

Przygotowałam krótki komentarz dla Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w którym przedstawiam argumenty wspierające rozwiązania przyjęte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady UE o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów została przyjęta w czerwcu 2019 r.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s